Straat Consulaat

Straat Consulaat en de vrijwilligers behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op straat. Tijdens spreekuren geven vrijwilligers met ervaring advies en ondersteuning bij jouw vragen over dak -en thuisloosheid en verslaving.

Vragen waarmee we je onder andere kunnen helpen:

  • Ik heb schulden en slaap bij vrienden op de bank. Waar kan ik heen voor hulp?
  • Ik ben verslaafd en wil van mijn verslaving af. Wie kan mij helpen?
  • Ik ben 19 jaar en heb ruzie thuis. Ik kan niet bij vrienden terecht en wil niet op straat slapen. Waar kan ik naartoe?

Parkstraat 32 2514 JK Den Haag

Spreekuur volwassenen: Maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur

Spreekuur Jongeren: Donderdag 11.00 -12.30 bij het JIP Den Haag

(070) 318 16 82

info@straatconsulaat.nl

www.straatconsulaat.nl